dht

播客

dht feed:

Copy this link and paste it into your aggregator
feed.xml

複製這連結及貼在你的瀏覽器上 (舉例 JuiceiTunes)

詳述: PC Petak 510


U emisiji PC Petak 510 pricali smo o BlackBarry servisu kompanije VIP i nemogucnosti da se od njih dobiju podaci o tehnickim detaljima oko ove njihove usluge. Nastavili smo sa pricom o socijalnim grupama na Internetu, ali i profesionalnim socionalnim grupama namenjenih odredjenim grupama profesionalaca. Bilo je reci i istoriji nastajanja prvih interesnih grupa u svetu. Izneli smo neke od mana Mac Air racunara kao i novim tehnologijama za prenosive racunare. Bilo je reci i o projektorima.01-03-2008 (6.67 MB)
下載 PC Petak 510 - 持續時期: 58:18


轉至播客目錄